Coaching
Het bewust maken en leren benutten van aanwezige kwaliteiten. De begeleiding bestaat uit het vaststellen van te behalen doelen, prikkelen tot nadenken en beschouwen. Uitdagen tot zelfreflectie met als beoogd resultaat het verhogen van de persoonlijke effectiviteit.

Teamcoaching
Inzicht geven in aanwezige kwaliteiten, bestaande patronen, ongeschreven regels en effecten daarvan in een team.
In een effectief functionerend team maak je bewust gebruik van verschillen in competenties. Herkennen en erkennen van elkaars kwaliteiten en verschillen in persoonlijkheid is daarbij een eerste stap. Instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden zijn onder andere kernkwaliteiten, teamrollen, transactionele analyse en systeemdenken.

Training
In trainingen gaat het om toepassen van vaardigheden zoals: gesprekstechnieken, vergaderen, professioneel feedback geven, coachvaardigheden, reflecteren, samenwerken, confronteren, conflicthantering. Naar wens wordt geoefend met andere deelnemers en/of een acteur.

Begeleide intervisie
In een bijeenkomst met gelijkgestemden worden onder begeleiding werkgerelateerde situaties met elkaar onderzocht, geanalyseerd en besproken vanuit verschillende gezichtspunten. Het doel is om de probleeminbrenger inzicht te geven in het eigen handelen en het ontdekken van mogelijke alternatieven. Intervisie ondersteunt teamvorming omdat er met, en van elkaar wordt geleerd.

Organisatie advies
Begeleiding van het management bij reorganisatie of verandertrajecten. Het accent ligt op het gebruik maken van de verschillen en kwaliteiten van mensen, met als doel het gezamenlijk belang te behartigen en organisatiedoelstellingen te bereiken.