Systeemdenken gebruik ik als uitgangspunt voor begeleiding. Hierbij is waarnemen van de onderlinge samenhang van elementen in het grote geheel de kern. Door afwisselend in- en uitzoomen worden niet alleen de details, maar ook het geheel zichtbaar. Wie ben jij in het werk en hoe beïnvloedt het werk jou. Wat wil en kan je veranderen en welke effecten heeft dat elders in het systeem. Inzicht in en bewustwording van bestaande patronen opent mogelijkheden voor verandering.

“neutraal kijken kan confronterend zijn; het patroon wordt helder”

Doel in coaching en training is het verhogen van de persoonlijke effectiviteit in samenhang met de werkomgeving. Persoonlijke effectiviteit begint bij het vermogen op een andere manier te kunnen kijken. Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet! Ik doe een beroep op je eigen verantwoordelijkheid, twijfels en keuzes waarbij je zult ontdekken dat niet de omgeving, maar jij de sleutel bent tot nieuwe mogelijkheden.