Algemene Voorwaarden
Alle informatie van de betrokken organisatie en/of de leverancier die wordt gedeeld in het kader van training of coaching is alleen voor hen beschikbaar en blijft vertrouwelijk. Het is niet toegestaan informatie met derden te delen tenzij tussen opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever of opdrachtnemer door aantoonbare omstandigheden niet aan haar verplichting kan voldoen wordt in wederzijds overleg een andere oplossing gekozen. Om de algemene voorwaarden te downloaden klik hier.

Ydema Coaching beschikt over een klachtenprocedure. Deze kan op verzoek van de opdrachtgever worden toegevoegd bij het afsluiten van het leveringscontract. Om de klachtenprocedure in te zien klik hier.

Betalingsvoorwaarden.
Betaling na levering dienst. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen na factuurdatum.